První flexa na světě

Každý tento výraz zná, mnozí toto každý den používají, nikdo ale skoro neví, že „flexa“ má svůj původ od vynálezu FLEX, dříve Ackermann+Schmitt. Ale všechno pěkně popořádku.

1922 zakládají Hermann Ackermann a Hermann Schmitt ve Stuttgart-Bad Cannstatt v Německu stejnojmenný podnik, aby mohli svůj vlastní vynález vyrábět a prodávat ruční brusku MS 6, jejíž elektromotor poháněl flexibilní  hřídel. Tento znak dává zcela novému nářadí své jméno : FLEX. Odsud tedy pochází dnešní název značky a také pojem běžně užívaný – flexa. Práce s flexou tedy pochází od názvu firmy FLEX.

2                    1

Hermann Ackermann       Hermann Schmitt

Na konci 20 let se podaří inženýrům nahradit flexibilní hřídel úhlovým pohonem.

1935 uvádí Ackermann + Schmitt 1. nízkootáčkovou úhlovou brusku na trh. 1954 první vysokorychlostní úhlovou brusku s typovým označením DL 9.

image006

1996 se stává z Ackermann + Schmitt společnost s názvem FLEX.  Roku 2006 se začíná používat flexa jako pojem ve spisovné němčině.

Funkčnost flexy zůstává stejná, typy přístrojů se kontinuálně vyvíjejí vpřed. Moderní umělé hmoty nahrazují kovové části, nářadí se stává znatelně lehčím. Výkony motorů se zvětšují při jejich současném zmenšování. Izolace převodovky a motoru před prachem při řezání a broušení se optimalizuje, přístroje mají delší životnost, jsou stále tišší a tvarově ergonomičtější. Princip úhlové brusky se stává tak úspěšným a efektivním, že se začíná používat také u jiných strojů, a do budoucna se stane podkladem pro nové inovace.